0918.53.43.63

Khách hàng

 

Máy ozone xử lý phòng sạch tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội:

Xử lý phòng sạch tại công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex II Bắc Ninh:

Ozone xử lý nước thải tại Công ty TNHH Hashimoto Seimitsu Việt Nam

Top src="//media1.admicro.vn/cpa/admicro-core.min.js">