Công trình đã thực hiện

Xử Lý Nước Sản Xuất Dược Phẩm

 

máy ozone xử lý nước sinh hoạtmáy ozone xử lý nước sản xuất dược phẩm

Xử Lý Nước Nuôi Cá Thủy Cung

 

xử lý nước nuôi cáxử lý nước nuôi cá thủy cung

Máy Ozone Xử Lý Phòng Sạch Dược Phẩm

máy ozone xử lý phòng sạch dược phẩmmáy ozone loại bỏ vi khuẩn, vi nấm phòng sạch dược phẩm

Đo Kiểm Máy Ozone

 

Đo nồng độ máy ozoneKiểm tra nồng độ máy ozone công nghiệp

Sửa Chữa Máy Ozone:

 

sửa chữa máy ozonesửa chữa máy ozone công nghiệp

 

 

Top